Wyprzedaż! Aż do 80% rabatu, przejrzyj nasze oferty!

Produkty wysyłane poza UE

Products shipped outside the EU
Kiedy produkty są wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej, w niektórych przypadkach może zostać naliczony podatek VAT (podatek od wartości dodanej), oraz inne podatki, opłaty celne i opłaty pobierane przez kraj docelowy. Dodatkowe opłaty za podatki lub odprawy celne są obowiązkiem odbiorcy. Jeżeli odbiorca odmawia zapłaty należności, HWG ma prawo obciążyć odbiorcę kosztami.

 

Niestety, nie możemy oszacować, jakie mogą być opłaty, ponieważ polityka celna i podatkowa różnią się znacznie w zależności od kraju. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z urzędem celnym miejsca przeznaczenia lub odwiedzić jego oficjalną stronę internetową. W niektórych przypadkach wymagane są procedury odprawy celnej; w takich okolicznościach mogą wystąpić opóźnienia, które wpłyną na nasz szacowany czas oczekiwania na dostawę.